Blackout front view

health - Something of Value

Vanaf vrijdag 31 januari vindt de tentoonstelling ‘Health – Something of Value’ plaats in de lokettenzaal van de Nationale Bank. Het RIZIV organiseert de tentoonstelling ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan. De Nationale Bank, die geen organisator is van het evenement, stelt het zuidelijke deel van haar lokettenzaal ter beschikking en gaf een tiental kunstwerken in bruikleen.