,
Lublin (Poland)
AL/LIII/17

Artists: Tomasz Bielak, Monika Zadurska-Bielak, Magdalena Franczak, Mirosław Jurczuk (Nordyk), PAWILON STABILNEJ FORMY, Robert Kuśmirowski, Sofie Muller, Henk Visch, Kamil Stańczak, Krzysztof Sołowiej
Kolektyw Kilku.com, Jarosław Koziara, Katarzyna Szczypior, Pavel Doskočilhttp://opencity.pl/en